\r\n\r\nהגענו לנגב!\r\n\r\nבמסגרת כנס ראשי רשויות במגזר הבדואי התקיים מושב על חדשנות מוניציפלית לקראת הקמת מעבדה איזורית שתיתן שירותים ותמיכה ביזמות מקומית. הוזמנו להציג את פעילות מינהל חינוך ירושלים וביתא מחנכים לקידום חדשנות בבתי הספר, חדשנות שצומחת מהשטח ובשיתוף הקהילה.\r\n

\r\n\r\n \r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nבמעמד האירוע פורסם סקר לפיו הנושא הבוער ביותר המעסיק את נבחרי הציבור – הינו קידום החינוך ברשות המקומית.\r\nגם אנחנו חושבים ככה! \r\nומה דעתכם?\r\n

\r\n\r\nהיה מעניין, מבטיחים להמשיך לעדכן!\r\n\r\n\r\n\r\n