בית ספר אורט בית הערבה

האתגר / הצורך

שימור וחיזוק החוסן האישי של הצוות החינוכי על מנת שיוכלו לשמש מקור תמיכה אישי וכיתתי עבור התלמידים וההורים בתקופה המאתגרת אליה נקלענו.

הפתרון / המודל להתמודדות עם האתגר

הצוות הטיפולי יחד עם מנהלת בית הספר תכנן תכנית עבודה מותאמת בשני צירים מקבילים:

 1. צוות טיפולי אל מול צוות חינוכי.
 2. צוות טיפולי אל מול תלמידים והורים.

רשמו את המתכון שלכם – מה הם השלבים / הצעדים שמרכיבים את הפתרון?

ציר ראשון – צוות הטיפולי מול המחנכים:

 1. כל מחנך מקבל שעתיים שבועיות עם היועץ שלו לשיחה אישית, התוכן נקבע על ידי המחנך תוך תיווך של היועץ. בשיחות האישיות ישנו קו מנחה לפיו רצוי לגעת בכל מעגלי החיים של המחנך. זאת, כדי להבין מה השפעת מעגלי החיים השונים על החוסן האישי של המורה מתוך אמונה שמורה עם חוסן אישי יציב וטוב יכול להוביל כיתה שלמה גם בלמידה מרחוק.
 2. בכל שבוע יש שעה במערכת בה יועץ ומחנך מעבירים ב-co שיעור חינוך או כישורי חיים לתלמידים בזום.
 3. כל יום לימודים נפתח עם ישיבת צוות בזום שכוללת משחק קטן, סבב ציפיות ותוכנית עבודה ליום הקרוב. המטרה של ישיבות הצוות היא לעודד פסיכולוגיה חיובית, לחזק את החוסן הבית ספרי והרווחה הנפשית של המורים, מתוך תחושה של עבודה משותפת ותמיכה של צוות.
 4. כל יום לימודים נסגר עם ישיבת צוות בזום בה המורים משתפים בהצלחות מהיום שהיה.
 5. פינוקים עד לבית למורים שבבידוד.

ציר שני – צוות הטיפולי והצוות החינוכי מול תלמידים והורים:

 1. שמירת קשר עם כל תלמיד במהלך כל יום למידה מרחוק מאחד מחברי הצוות החינוכי/טיפולי.
 2. קשר אישי עם הורים על ידי אחד מחברי הצוות החינוכי/טיפולי אחת לשבוע.
 3. קבוצת ווטסאפ פעילות לא רק למתן הודעות שבשגרה, אלא כדי ליצור הוואי, כיף ותחושה של קרבה גם מרחוק – בכל יום לקראת הערב שולחים משחקים וחידות בקבוצות הווטסאפ של התלמידים וההורים.
 4. פעם בשבוע מתקיימת קבוצת הדרכת הורים בזום על ידי יועצי בית הספר, בקבוצה התמקדנו בחוסן האישי והמשפחתי של ההורים, כלים יישומיים להתמודדות עם מתבגרים בימי הקורונה, מודל גשר מאח"ד וכד'.
 5. פינוקים עד לבית לתלמידים שבבידוד.

מה המתכון דורש – מהם המרכיבים ההכרחיים, המשאבים הנדרשים, השותפים לדרך?

 1. מנהלת שמעורבת בתחום הרגשי-חברתי.
 2. ישיבות קבועות של הצוות החינוכי אחת לשבוע בפורום מצומצם ואחת לשבוע בפורום מורחב עם צוות טיפולי כדי לקדם את התחום הזה בבית הספר.
 3. כל תכנית יוצאת לפועל לאחר תכנון, עיבוד, פיילוט, יישום ומשוב.
 4. קבלת עזרה מגורמי חוץ בישיבות הנהלה אשר מאפשרים לנו התפתחות והתאמה למציאות הלא רצויה שלנו, את הכלים שרכשנו כהנהלה אנו מעבירים לכלל בית הספר באופנים שונים.

המלצות למי שמשתמש ב"קוד" שלכם – מה הטיפ הכי חשוב כדי לשכפל את ההצלחה?

התייחסות אישית ותקשורת מקרבת.

מה הרווחתם מהפתרון?

יצירת קשרים מדהימים בין הצוות הטיפולי לצוות החינוכי. מעגלי תמיכה רחבים ומתרחבים בכל יום. היכרות מעמיקה בין חברי הצוות. יצירת קשרים מיטביים עם תלמידים והורים שבזכותם אנחנו יכולים לשמש עבורם מעגל תמיכה, שיתוף, התייעצות ובקשת עזרה.

פרטים ליצירת קשר עבור מורים נוספים שירצו להתייעץ:

דורית ויגדור, יועצת בבית הספר: 0523464235