ישיבה תיכונית שפ"ע, שהשתתפו במחזור הראשון של תוכנית "תכל'ס" – הקימו חדר מחשבה – שמטרתו לשנות את אופן העבודה עם המורים על הפדגוגיה הבית ספרית ולפתח קהילות מורים בבית הספר.\r\n\r\n\r\nמרחב מדהים שבו כל אחד מההנהלה מנהיג צוות של מורות, הבחירה של המורות/ים היא לפי השעה הפנויה במערכת – מי שפנוי, לאורך כל השנה, כך שמורים מתחומים שונים לחלוטין יושבים יחד שנה שלמה במפגשים. הם בנו מודל למפגשים אלו ופיתחו משחקים, פעילויות, פתרון דילמות שונות יחד.\r\n\r\n\r\n\r\n