מאיצים

מאיץ דאטתון 2019

אנשי חינוך, יזמים, אנשי טכנולוגיה, הורים, תלמידים וכל מי שעולם החינוך מעניין אותם מוזמנים לחגיגה של 24 שעות במוזיאון המדע!