מאיצים

מאיץ דאטתון

אנשי חינוך, יזמים, אנשי טכנולוגיה, הורים, תלמידים וכל מי שעולם החינוך מעניין אותם מוזמנים לחגיגה של 24 שעות במוזיאון המדע!

עו"סים מאיץ בחינוך

החטיבה לקידום נוער וצעירים במנהל חינוך תמיד חושב צעד אחד קדימה, על מנת לתת מענה טוב יותר לנוער וצעירים בסיכון בירושלים החטיבה מקיימת מידי שנה מאיץ הפנים ארגוני לעובדים ושותפיים.