במסגרת סדנה עם המנהיגות החינוכית של עיריית כפר סבא שבאו ללמוד ולהתרשם על הנעשה במערכת החינוך בירושלים שאלנו את עצמנו כמה שאלות גדולות:\r\n\r\n\r\nאיך להעביר יוזמה ראשונית בית ספרית תהליך פיתוח למודל שיאפשר הטמעה ברמה העירונית?\r\n\r\nכיצד לייצר שינוי בתרבות הארגונית הבית ספרית?\r\n\r\nאיך נצליח לחבר אנשי חינוך סביב עניין משותף ולייצר חיבור בין צרכים לבין פיתרונות קיימים וכיצד ניתן לייצר פתרונות חדשים לאתגרים עתידיים?\r\n\r\nאם אתם חברי קהילת ביתא, אתם בטח יודעים את כל התשובות…\r\nועכשיו גם מנהלי מערכת החינוך בכפר סבא יודעים – אין על החינוך הירושלמי!