מינהל חינוך ירושלים

מייקאתון 2019

רוצים ללמד מדע וטכנולוגיה אחרת? במזרח העיר בחרו לעשות זאת בדרך מקורית: באמצעות בניית 'מכונת גולדברג' הבנויה משרשרת של מהלכים טכנולוגים מתוחכמים כגון העברת גולה