מעבדות

משב הרוח

תוכנית למשך שנתיים, להובלת פיתוח מיזם חדשני בפדגוגיה אחרת לבתי ספר לנוער בסיכון הנותנים הזדמנות אחרת ואמיתית לתלמידי ירושלים אשר לא מצאו את מקומם בבתי הספר הרגילים.