מעבדות

פרפרים

עולם החינוך נמצא כיום במרכזה של מהפיכה מרתקת המעניקה משמעות חדשה למושגי היסוד: תלמיד, מורה, בית ספר, כיתה… מעצבי השינוי המרכזיים הם המורים והמנהלים עצמם, אלו שבאים במגע יומיומי עם האתגרים הגדולים של המערכת ובשיח שוטף עם התלמידים.

משב הרוח

תוכנית למשך שנתיים, להובלת פיתוח מיזם חדשני בפדגוגיה אחרת לבתי ספר לנוער בסיכון הנותנים הזדמנות אחרת ואמיתית לתלמידי ירושלים אשר לא מצאו את מקומם בבתי הספר הרגילים.