מקצועות העתיד

מכללת אורט גבעת רם

חט"ב חדשה צומחת. הוקמה בשנת הלימודים תשע"ט. חטיבה ציבורית לא ממיינת עם תפיסה פדגוגית ייחודית.\r\n \r\n שלב חינוך: חטיבת ביניים \r\n אגף במינהל חינוך: ממלכתי

אטור יסודי לבנות

\r\n שלב חינוך: יסודי \r\n שם המנהל/ת: מנאל פיתיאני \r\n טלפון: 02-6284713 \r\n מייל: mfitiani@gmail.com \r\n תוכניות יזמות שבית הספר השתתף בהם: יאללה חדשנות. \r\n

מדעי טכנולוגי בית חנינה

בית הספר מכשיר בוגרים ערכיים משכילים, בעלי חשיבה עצמאית, חדורי תחושת אחריות חברתית, המכירים את מורשתם, המודעים ומקיימים את מחויבויותיהם האזרחיות.\r\nמטרת בית הספר היא לפתח

בית הספר קשת יסודי, על אזורי

אנו מאמינים שחינוך משותף לתלמידים דתיים וחילוניים הנבנה מתוך הוויה יהודית-ישראלית ויונק ממקורות ישראל יחזק את הזהות, הידע והמחויבות של כל תלמיד/ה לקבוצת השייכות שלו/ה,