הכירו את המקצועות שהולכים להתשתלט על העתיד, גלו אילו מקצועות יעלמו בקרוב מהעולם, האזיונו להרצאה על הטכנולוגיה של הממד הרביעי

מידע מלא על מקצועות העתיד תוכלו לגלות כאן