נוער בסיכון

אמי"ת טכנולוגי ממלכתי, ירושלים

מרחב למידה המאפשר לתלמידים למידה פעילה ועצמאית, תוך שילוב עקרונות המנהיגות המעצבת לאורם אנו מחנכים את התלמידים.\r\n \r\n שלב חינוך: תיכון \r\n אגף במינהל חינוך:

תיכון מקצועי חושן

תיכון חושן, מרשת התיכונים החברתיים של רשת "דרור בתי חינוך". המפגש הדיאלוגי, הקשר והשיח בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין הצוות החינוכי עומדים במרכז הוויתו