פרפרים

יוזמות מתפתחות מתכנית פרפרים

הבוקר היינו בשתי מסגרות של פרפרים  שתי המסגרות שנה ראשונה בפרפרים. כמה מרתק לצאת מהמפגש הקבוצתי ולהגיע לבית הספר עצמו, לשבת עם הצוות המלא, לראות