קיימות

קהילת החינוך לקיימות

קהילה מגוונת ופעילה של נשות ואנשי חינוך, יזמים, ארגונים, אנשי מקצוע, אמנים ועוד, העוסקים בקידום תחום החינוך לקיימות, במערכת החינוך הירושלמית: בתי ספר וגני ילדים, מכל אוכלוסיות העיר.
הקהילה נפגשת מספר פעמים בשנה, ללמידה משותפת ולקידום יוזמות מקומיות של קיימות עירונית.