קיימות

חט"ב שועפאט לבנים

החזון שלנו בבית הספר הוא לייצר "בית ספר ירוק" חברתי לסביבה, אנחנו מאמינים ביצירת ושימור סביבה המספקת איכות חיים ובטחון סביבתי לתלמידים כחלק מחינוך בוגר,

קהילת החינוך לקיימות

קהילה מגוונת ופעילה של נשות ואנשי חינוך, יזמים, ארגונים, אנשי מקצוע, אמנים ועוד, העוסקים בקידום תחום החינוך לקיימות, במערכת החינוך הירושלמית: בתי ספר וגני ילדים, מכל אוכלוסיות העיר. \r\nהקהילה נפגשת מספר פעמים בשנה, ללמידה משותפת ולקידום יוזמות מקומיות של קיימות עירונית.