תכניות ביתא

מעבדות

עולם החינוך נמצא כיום במרכזה של מהפיכה מרתקת המעניקה משמעות חדשה למושגי היסוד: תלמיד, מורה, בית ספר, כיתה… מעצבי השינוי המרכזיים הם המורים והמנהלים עצמם, אלו שבאים במגע יומיומי עם האתגרים הגדולים של המערכת ובשיח שוטף עם התלמידים.

מאיצים

סדנאות