תוכניות ליווי פדגוגיות לשנת תשפ"ב

ביתא יסודי

התוכנית מיועדת לצוותים מבתי הספר היסודיים בירושלים.
במסגרת התוכנית כל בית ספר יקבל מעטפת ליווי פדגוגי באמצעות מלווה בית ספרי ומפגשים קבוצתיים עם שאר הצוותים המשתתפים. כל זאת בהמשך להחלטה אמיצה של בית הספר בנושאים של למידה מבוזרת, לומד עצמאי, רלוונטיות בלמידה וחדשנות חינוכית.

התוכנית מנוהלת ומלווה על ידי החינוך היסודי במנח"י וביתא מחנכים

הרשמה לתוכנית אצל עדי בילבסקי, הממונה על החינוך היסודי במנח"י: BLADI@jerusalem.muni.il

תוכנית חדשנות פסיכו-פדגוגית

מענים רחבים לאוכלוסיות הטרוגניות.
התוכנית מיועדת לצוותים מבתי הספר העל היסודיים בירושלים.

התוכנית מנוהלת ומלווה על ידי החינוך העל יסודי במנח"י וביתא מחנכים


<ההרשמה תפתח בהמשך>

תוכנית למידת חוץ - עמק הצבאים

התוכנית מיועדת לשכבות ה'-ט', ותתמקד בהוראה רב תחומית ובכלים חברתיים - רגשיים. כל בית ספר יקבל מעטפת ליווי באמצעות מלווה פדגוגי בית ספרי והצוותים יתנסו בפיתוח ובהתנסות בלמידה חוץ כיתתית.
התוכנית כוללת ליווי פרטני, שלושה ימי הכשרה מרוכזים, ושישה מפגשים קבוצתיים בשנה.

התוכנית מופעלת על ידי ביתא מחנכים, מחלקת מדע טכנולוגיה וקיימות של מנח"י וצוות ההדרכה של עמק הצבאים.

<ההרשמה פתוחה!>

תוכנית למידת חוץ - לוקאלי


התוכנית מיועדת לכלל שלבי החינוך.
תכנית זו תיתן מענה וכלים למורים להנחיה של למידת חוץ, בשכונה ובמרחב טבעי סמוך לביה"ס, תוך חיבור לקהילה המקומית וכן יצירת קבוצת מורים עמיתים תומכת ומשתפת. התכנית תתמקד במיומנויות של למידה חוץ-כיתתית בהיבטים לימודיים ובהיבטים רגשיים-חברתיים.

התכנית מופעלת על ידי ביתא מחנכים, יחידת הקיימות של מנח"י, חוות דעת, בשיתוף עם מרכזי החדשנות.

<ההרשמה פתוחה!>

השתלמות חדרי המורים בסטודיו של ביתא

השתלמות חדרי המורים בסטודיו של ביתא הינה השתלמות ייחודית המשלבת מפגשים סינכורניים וא-סינכרוניים ומבוססת בחירה. המפגשים בהשתלמות מבוססים על האתגרים והנושאים הכי רלוונטים שמעסיקים את בי הספר הירושלמים ומאפשרים יצירת שפה אחידה לחדרי המורים סביב מתודולוגיות למידה הרלוונטיות למאה ה21.

ההשתלמות מפועלת על ידי ביתא מחנכים


<הרשמה תפתח בהמשך>

פרפרים-768x768

תוכנית פרפרים שנה ב'

תוכנית פרפרים - יוצרים וחולמים חדשנות בחינוך המיוחד, הינה תוכנית יזמות ופיתוח פדגוגי המיועדת לצוותי בתי ספר מהחינוך המיוחד. במסגרת התוכנית כל בית ספר יקבל מעטפת ליווי באמצעות מלווה פדגוגי בית ספרי ומפגשים קבוצתיים עם שאר הצוותים המשתתפים. הצוותים בפיתוח ובהתנסות בלמידה חוץ כיתתית, כל זאת בהמשך להחלטה אמיצה של בית הספר בנושאים של למידה מבוזרת, לומד עצמאי, רלוונטיות בלמידה וחדשנות חינוכית.

התוכנית מלווה ומנוהלת על ידי החינוך המיוחד במנח"י וביתא מחנכים

<ההרשמה סגורה>

תכל'ס לוגו


תוכנית ת'כלס שנה ב'

תוכנית ת'כלס - חדשנות שצומחת מהשטח, הינה תוכנית יזמות ופיתוח פדגוגי המיועדת לצוותי בתי ספר מהחינוך העל יסודי.
במסגרת התוכנית כל בית ספר יקבל מעטפת ליווי באמצעות מלווה פדגוגי בית ספרי ומפגשים קבוצתיים עם שאר הצוותים המשתתפים. הצוותים בפיתוח ובהתנסות בלמידה חוץ כיתתית, כל זאת בהמשך להחלטה אמיצה של בית הספר בנושאים של למידה מבוזרת, לומד עצמאי, רלוונטיות בלמידה וחדשנות חינוכית.

התוכנית מלווה ומנוהלת על ידי החינוך העל יסודי במנח"י וביתא מחנכים.

<ההרשמה סגורה>