תוכניות חדשנות ביתא מחנכים

מאיצי חדשנות עירוניים

תוכניות קצרות טווח לפיתוח מודלים פדגוגיים אשר עונים על צורך רוחבי עירוני ומיועדות להפצה. מוקד התהליך הוא צוות מוביל מתוך בית הספר. תהליך הליווי כולל חשיפה למיטב המומחים במשק, מנטורים (פדגוגי/עסקי/טכנולוגי) ותקציבי פיתוח להוכחת היתכנות.

מעבדות חדשנות בית ספריות

תוכניות ארוכות טווח להבניה של מודלים פדגוגיים מוטי עתיד בתוך בתי הספר, במוקד התהליך נמצא חדר המורים בבית הספר. התהליך כולל חשיפה למודלים מובילים בירושלים ומחוצה לה. תהליך הליווי כולל ייעוצים אישיים לצד עבודה קבוצתית, חבילת ליווי(פדגוגית/עסקית/טכנולוגית) ותקציבי פיתוח למימוש המיזם החינוכי.

סדנאות

ביתא מחנכים מציעים סדנאות שונות עבור אנשי חינוך המעוניינים להתנסות בחדשנות חינוכית, בינהן סדנאות עומק חוויתיות המפגישות בין הצרכים העולים מהשטח לבין הפתרונות המוצעים, וסדנאות מקצועיות בתחומים שונים.