\n

האם אתם אנשי חינוך עם מוצר מעולה שנוסה כבר בכיתה? 
אולי הגעתם עם הרעיון לדאטתון, אולי השתעשעתם ברעיון לשדרג את מה שאתם עושים לכלי דיגיטלי שישרת גם אחרים ולא הייתה לכם הזדמנות?

\n\n\n\n

ביתא מחנכים עורכת ערב חשיפה לתכנית אד סטארט של משרד החינוך ואתם חייבים להיות שם.

\n