הלימוד המשותף-בתי ספר ירושלמים מתחברים ללמידה מנהלים ומורים ממזרח וממערב העיר נפגשים ויוצרים שותפויות לימודיות בין התלמידים ממזרח העיר וממערבה בתחומי דעת שונים