מנהלת תקשוב מדע וטכנולוגיה מקיימת פרויקטים שונים בנושא שילוב התקשוב בפדגוגיה ונותנת מענה לכלל בתי הספר בעיר.