בשנה הנוכחית מספר חברי הצוות בבית הספר הגיע ל-104 עובדים כולל מורים, מחנכים, עובדי הוראה במקצועות הבריאות, צוות רווחה, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, יועצת, רופא נוירולוג, סייעות טיפוליות ועובדי מנהלה ותחזוקה.
מספר התלמידים 207 ( 116 בנים ו-91 בנות ) בגילאים 3 עד 21 שנים בעלי פיגור בינוני רב בעייתי, המחולקים ל: 2 גנים לילדים בעלי פיגור בינוני,17 כיתות לתלמידים בעלי פיגור בינוני, כיתה אחת לתלמידים בעלי פיגור קל. בית הספר הצטרף לתוכנית התקשוב הלאומית בשנת 2012 כבית ספר ראשון מתוקשב במזרח העיר.

  • שלב חינוך: רב גילאי
  • אגף במינהל חינוך: מזרח
  • שם המנהל/ת: סנא מוסא
  • כתובת: ראס אלעמוד, ירושלים
  • טלפון: 02-6284729