ביה"ס שואף ליצור אקלים חינוכי מיטבי בו מתאפינים התלמידים והצוות בכבוד הדדי ושקיפות, דרך שיתוף פעולה עם ההורים וההתחשבות בהדרכה והרחבת הידע בכל תחומי הדעת, המקצועי גם הטיפולי ברמה המתאימה למאה העשרים ואחת, המבוססת על למידה משמעותית, תוך הנגשת הלמידה והכלת הלומד לפי יכולותיו וצרכיו.\r\n

  \r\n

 • שלב חינוך: יסודי, חינוך מיוחד- אוטיזם
 • \r\n

 • אגף במינהל חינוך: מזרח
 • \r\n

 • שם המנהל/ת: ד"ר סאלח זגל
 • \r\n

 • כתובת: שועפאט רחוב עובאדה בן-אלסאמת 1
 • \r\n

 • טלפון: 02-5859302
 • \r\n

 • מייל: elbasmatschool@gmail.com
 • \r\n