בית ספר אריאל משמש מודל לחברה העתידית שבה חיים ביחד דתיים מסורתיים וחילונים, היוצרים ביחד הזדמנויות לפיתוח למידה ייחודית המשלבת מפגשים בין קהילות שונות דרכי למידה שונות ומגוונות המותאמות ללומדים. האוכלוסיות באריאל שונות לא רק באמונתם אלא בתפיסות עולם חינוכיות, בפערים התרבותיים במצב הסוציואקונומי ועוד.\r\nמטרת השילוב הינה להעמיק את הדיאלוג והקשר בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, כדי לתת ביטוי לערכי הכבוד, האחווה והאכפתיות. אנו מאמינים כי החיים המשותפים בבית הספר והעשייה בו מביאים בשורה לעיר ירושלים ולחברה הישראלית.\r\n

    \r\n

  • שלב חינוך: יסודי
  • \r\n

  • שם המנהל/ת: טלי ברוך
  • \r\n

  • כתובת: רח' הדולב 423 גילה
  • \r\n

  • טלפון: 02-6763969
  • \r\n