בית הספר פועל להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של תלמידותיו, מקנה להן ערכים ושוקד על פיתוח כישורי חיים במטרה לסייע להן לפתח יכולות להשתלב בחברה בכל תחום. צוות בית הספר עובד במרץ על קידום למידה משמעותית עבור כל תלמידה ותלמידה, מתכנן\r\nומיישם תהליכי הוראה ולמידה מגוונים וחדשניים. זאת תוך שיתוף ההורים והקהילה.\r\n

    \r\n

  • שלב חינוך: יסודי
  • \r\n

  • שם המנהל/ת: חסיבה דולא
  • \r\n

  • מייל: amal2873@yahoo.com
  • \r\n

\r\n