בית הספר לקח על עצמו משימה חברתית-ערכית ייחודית שהוא חינוך ממלכתי משלב. בית הספר משמש בית לתלמידים המגיעים מקבוצות שונות בחברה הישראלית, תלמידים חילוניים ודתיים לומדים בכפיפה אחת ובהרמוניה. בית הספר חרט על דגלו לשלב את תלמידים אלו יחד ולהוביל למידה הדדית זה מזה, להעמיק את ההיכרות בין הקבוצות וליצור אפשרות לכל קבוצה לבטא את עצמה באופן ייחודי בתוך סביבה רב תרבותית מגוונת.\r\n

    \r\n

  • שלב חינוך: יסודי
  • \r\n

  • שם המנהל/ת: שגית קליימן
  • \r\n

  • כתובת: רזיאל 13 תלפיות מזרח, ירושלים
  • \r\n

\r\n