אנו מאמינים שחינוך משותף לתלמידים דתיים וחילוניים הנבנה מתוך הוויה יהודית-ישראלית ויונק ממקורות ישראל יחזק את הזהות, הידע והמחויבות של כל תלמיד/ה לקבוצת השייכות שלו/ה, יעמיק את הבנת המשותף לקבוצות השייכות השונות ויעודד קיום יחד מתוך כבוד הדדי. מסגרת התחנכות משותפת זו הינה מודל לחברה בריאה במציאות הארץ ישראלית המפולגת והמורכבת. אנו מאמינים שמגיל צעיר תלמידים יכולים להתמודד עם מורכבות ושונות בחשיבה, בלמידה, באורחות חיים ובדרכים להתמודד ולהבין את העולם שסביבם. אנו מאמינים שתלמידנו הבוגרים יהיו מנהיגים ומובילים חברתיים אשר יפיצו את ערכי הסובלנות והכבוד בחברה הישראלית.\r\n

    \r\n

  • שלב חינוך: גן- יסודי
  • \r\n

  • שם המנהל/ת: איריס קויתי
  • \r\n

  • כתובת: רחוב אלכסנדריון 23 , ירושלים
  • \r\n

  • טלפון: 02-6480854
  • \r\n