בית הספר הוא על-אזורי ומגיעות אליו תלמידות מכל שכונות העיר, בגלל שמו הטוב היוצא למרחקים ובגלל העשייה המיוחדת שבו. תלמידות בית הספר מגיעות ממשפחות דתיות, חרדיות ובעלות תשובה בכל מיני רמות סוציו-אקונומיות. בבית הספר ריכוז גבוה של תלמידות ממשפחות שעלו מצרפת ובית הספר מכיל אותן בהתאם לצרכים ולנסיבות.

  • שלב חינוך: יסודי
  • אגף במינהל חינוך: חרדי
  • שם המנהל/ת: אסתר בן חיים
  • כתובת: עזרא 21 ירושלים
  • טלפון: 02-5823614