בית הספר הוא על-אזורי ומגיעות אליו תלמידות מכל שכונות העיר, בגלל שמו הטוב היוצא למרחקים ובגלל העשייה המיוחדת שבו. תלמידות בית הספר מגיעות ממשפחות דתיות, חרדיות ובעלות תשובה בכל מיני רמות סוציו-אקונומיות. בבית הספר ריכוז גבוה של תלמידות ממשפחות שעלו מצרפת ובית הספר מכיל אותן בהתאם לצרכים ולנסיבות.\r\n

  \r\n

 • שלב חינוך: יסודי
 • \r\n

 • אגף במינהל חינוך: חרדי
 • \r\n

 • שם המנהל/ת: אסתר בן חיים
 • \r\n

 • כתובת: עזרא 21 ירושלים
 • \r\n

 • טלפון: 02-5823614
 • \r\n