בית ספר אלפארוק שואף להיות מרכז חינוכי לימודי וחברתי מוביל, מתחדש ואיכותי עבור כל באיו. בית הספר פועל להעצמת התלמידות אישית ולימודית.
בבית הספר כל תלמידה תחוש מוגנת, מאושרת, שייכת ומשמעותית.
בית הספר פועל לקידום הישגים לימודיים המזמנים הנאה, חוויה, גיוון ועניין.
מטרת העל היא להעצים את התלמידות הן ברמה האישית והן ברמה הלימודית שתסייע להן למצות את עצמן ,שידעו לשאול ,לבחור ,לקבל החלטות ולממש את עצמן, ויהפכו למנהיגות בעתיד.

  • שלב חינוך: יסודי
  • אגף במינהל חינוך: מזרח
  • שם המנהל/ת: נורה אלתאג'י
  • כתובת: ג'בל מוכבר
  • טלפון: 02-6287911