בית ספר אלפארוק שואף להיות מרכז חינוכי לימודי וחברתי מוביל, מתחדש ואיכותי עבור כל באיו. בית הספר פועל להעצמת התלמידות אישית ולימודית.\r\nבבית הספר כל תלמידה תחוש מוגנת, מאושרת, שייכת ומשמעותית.\r\nבית הספר פועל לקידום הישגים לימודיים המזמנים הנאה, חוויה, גיוון ועניין.\r\nמטרת העל היא להעצים את התלמידות הן ברמה האישית והן ברמה הלימודית שתסייע להן למצות את עצמן ,שידעו לשאול ,לבחור ,לקבל החלטות ולממש את עצמן, ויהפכו למנהיגות בעתיד.\r\n

  \r\n

 • שלב חינוך: יסודי
 • \r\n

 • אגף במינהל חינוך: מזרח
 • \r\n

 • שם המנהל/ת: נורה אלתאג'י
 • \r\n

 • כתובת: ג'בל מוכבר
 • \r\n

 • טלפון: 02-6287911
 • \r\n