בית הספר הוא בית לכל הבאים בשעריו וספר מקום להשכלה, למידה וצמיחה. העשייה החינוכית מבוססת על יסודות האמון באדם, שייכותו לחברה, למקום ולארץ. מתוך התבססות על עיקרון פדגוגי של ביסוס תחושת השייכות כמנוף להעצמה רגשית, חברתית ולימודית. בבסיס התרבות הבית ספרית ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים של כבוד, סבלנות, סובלנות ואכפתיות. מתוך תפיסה זו בביה"ס מערך נרחב של טיפול בפרט, בדגש על הכלה והתאמה לצרכים המגוונים של אוכלוסיית התלמידים. בד בבד עם שאיפה למיצוי ומצוינות אישית הבאים לידי ביטוי במגוון אפשרויות והתחומים בהם :חינוך מוסיקלי, אומנות, מדע וטכנולוגיה, מחול, אורח חיים בריא ופעיל ועוד..חברת הילדים מגוונת ורב תרבותית: 44 תלמידים יוצאי הקהילה האתיופית, 13 מבקשי מקלט, 5 עולים מרחבי תבל. כ 15% מאוכלוסיית ביה"ס הינם עולים/משפחות עולים. בביה"ס לומדים בביה"ס תלמידים משכונות מבוססות ועימם מספר גדול של משפחות הנדרשות לסיוע של לשכת הרווחה וכן 41 תלמידים מקיבוץ רמת רחל.\r\n

  \r\n

 • שלב חינוך: גן- ו' יסודי
 • \r\n

 • אגף במינהל חינוך: ממלכתי
 • \r\n

 • שם המנהל/ת: קרן מור-ארואסטי
 • \r\n

 • כתובת: דרך בית לחם 117, תלפיות
 • \r\n

 • טלפון: 02-6725761
 • \r\n

 • מייל: zaaran117@gmail.com
 • \r\n