בית הספר מכשיר בוגרים ערכיים משכילים, בעלי חשיבה עצמאית, חדורי תחושת אחריות חברתית, המכירים את מורשתם, המודעים ומקיימים את מחויבויותיהם האזרחיות.\r\nמטרת בית הספר היא לפתח את אישיות התלמידים, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, להרחיב את אופקיהם התרבותיים, ולחשוף אותם לחוויות מדעיות וטכנולוגיות חדשנית והכול על מנת למצות את מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות.\r\n

    \r\n

  • שלב חינוך: תיכון
  • \r\n

  • שם המנהל/ת: האני סנדוקה
  • \r\n

  • טלפון: 02-5850508
  • \r\n