בית הספר הוא התיכון הגדול ביותר בירושלים, המונה 1,789 תלמידות בחמישים וחמש כיתות. בהן, לומדות זו לצד זו בנות מכלל הקהילות: ספרדים ואשכנזים, חסידים ושאינם, ובמסגרת הלימודים כמו בפעילות החברתית השוטפת ניתן מקום של כבוד למסורות ומנהגים של העדות השונות. ההנהלה שמה לה כמטרה את סוגיית האינטגרציה ומשקיעה תשומת לב רציפה ומוקפדת למתן ביטוי ומקום לכלל החוגים בכינוסים ואירועים, כמו גם בשגרת היום יום.\r\n

    \r\n

  • שלב חינוך: תיכון וסמינר
  • \r\n

  • שם המנהל/ת: הרב ישראל לוין
  • \r\n

\r\n