בית הספר הינו חלק מרשת מוסדות מצליחה ואיכותית. ייחודו של המוסד בכך שהוא מקבל אליו תלמידות מכל גווני האוכלוסייה החרדית ומכל השכונות בירושלים. מבחינה לימודית, נעשית עבודה רצינית, מעמיקה ויסודית כדי להוביל את התלמידות קדימה וכדי להטמיע בהן ערכים חינוכיים ולימודיים.\r\n

    \r\n

  • שלב חינוך: יסודי
  • \r\n

  • שם המנהל/ת: יוכי חזוני
  • \r\n

\r\n